rękodzieło w edukacji 2023

Rękodzieło w edukacji - opis projektu

Cel:

Tematem szkolenia było wykorzystywanie pozaformalnych metod rękodzielniczych w edukacji młodzieży. Była to także okazja do tworzenia sieci współpracy i wymiany dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami.

Przed szkoleniem bardzo mało organizacji zajmowało się rękodziełem jako narzędziem edukacyjnym. Zwykle rękodzieło stanowiło energizer, element wyciszający, rzadko nadawano mu walory narzędzia przekazującego inne treści edukacyjne. Celem szkolenia była zmiana i wpływ na organizacje i edukatorów w sektorze młodzieży. W szczególności możliwa była poprawa jakości edukacji poprzez włączenie do niej elementów rękodzieła. Edukatorzy mogli rozszerzyć swoje kompetencje o całkowicie nowe metody i narzędzia.

Szkolenie miało również na celu włączenie organizacji do wymiany dobrych praktyk i sieciowania. Każdy mógł przekonać się o gęstej sieci rękodzielników i organizacji rękodzielniczych oraz rozpocząć nowe działania.

Działania:

Szkolenie było przeznaczone zarówno dla rękodzielników, jak i edukatorów, a łączenie tych grup stanowiło jego główny cel. Podczas tygodniowego wydarzenia uczestnicy eksplorowali różnorodne metody włączania rękodzieła w edukację. Wymienili się swoimi dobrymi praktykami oraz poznali nowe metody działania. W ramach sieciowania budowali współpracę transgraniczną oraz ponadsektorową. Rozwijali możliwości programu Erasmus+ w zakresie rozwoju rękodzieła, edukacji poprzez rękodzieło i edukacji samych młodych rękodzielników.

Uczestnicy wzięli udział w przykładowych lekcjach Handmade EDU-lessons. Był to zestaw gotowych lekcji dla edukatorów i osób prowadzących zajęcia z młodzieżą. Lekcje zostały opracowane przez partnerów projektu partnerstwa strategicznego Erasmus+ „HANDMADE YOU(TH)” – https://handmadeyouth.com/edu/

Przeprowadzone warsztaty: 

https://docs.google.com/document/d/11f8gqfSSJ0fKOCJL9aM3Dd-ypduquD5i/edit?usp=sharing&ouid=104477826511849899342&rtpof=true&sd=true

Rezultaty:

Podstawowym rezultatem był wzrost kompetencji uczestników w zakresie edukacji poprzez rękodzieło. Jako wsparcie w tym zakresie służył zbiór wypracowanych podczas szkolenia metod w formie narzędziownika dobrych praktyk. 

Wszyscy uczestnicy mogli uzyskać certyfikat HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS – https://handmadeyouth.com/ambasadorzy-rekodziela/ Certyfikat miał na celu wyróżnienie osób promujących rękodzieło i rzemiosło, ukazując młodemu pokoleniu możliwości, jakie stwarza wykonywanie zawodów kreatywnych, w zgodzie ze swoimi pasjami i talentami, oraz pokazując, że rękodzieło służy rozwojowi percepcji i nawiązywaniu relacji poprzez sztukę. 

Wpływ był również na poziomie łączenia dwóch sektorów edukacji oraz rękodzieła. Te sektory mają bardzo dużo wspólnego, zwłaszcza w obszarze pozaformalnym, ale bardzo rzadko stykały się w sposób celowy i usystematyzowany. W ten sposób włączono również nowe grupy w działania na rzecz młodzieży oraz opierano się na edukacji międzypokoleniowej.

Szkolenie przeznaczone było zarówno dla rękodzielników jak i edukatorów, a połączenie tych grup to także był jego cel. Podczas tygodniowego wydarzenia uczestnicy eksplorowali różnorodne metody włączania rękodzieła w edukację. Wymieniali się swoimi dobrymi praktykami oraz poznawali nowe metody działań. W ramach sieciowania budowali współprace transgraniczną oraz ponadsektorową. Rozwijali możliwości programu Erasmus+ w zakresie rozwoju rękodzieła, edukacji poprzez rękodzieło i edukacji samych młodych rękodzielników. 

Relacja uczestniczki: "Jak moje rękodzieło stało się lekcją dla młodzieży"**

Zanim przyjechałam do Murzasichla, myślałam o sobie przede wszystkim jako o rękodzielniczce. Wiedziałam, jak tworzyć piękne rzeczy, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że mój kunszt mógłby stać się czymś więcej niż wytworem mojej pasji. Te siedem dni na szkoleniu „Rękodzieło w edukacji” całkowicie odmieniło moją perspektywę.

Odkrycie, że moje prace mogą być medium do nauczania młodzieży o wartościach, kulturze i tradycji, było prawdziwym przełomem. Zrozumiałam, że rękodzieło to nie tylko technika i estetyka, ale przede wszystkim narzędzie komunikacji. Poprzez moje prace mogę opowiadać historie, przekazywać wartości i ucząć empatii.

Bardzo zapadły mi w pamięć lekcje Handmade EDU-lessons. Zobaczenie, jak rękodzieło może stać się integralną częścią procesu edukacyjnego, było niesamowite. Uświadomiło mi to, jak ważne jest połączenie tradycyjnych umiejętności z nowoczesnymi metodami nauczania.

Podczas szkolenia miałam także okazję wymienić się doświadczeniami z innymi rękodzielnikami oraz edukatorami. Te rozmowy otworzyły mi oczy na wiele możliwości, jakie niesie ze sobą rękodzieło w edukacji. Teraz już wiem, że moja praca nie jest tylko dla estetyki. Moje rękodzieło ma moc uczyć, inspirować i zmieniać świat.

Dziękuję organizatorom za tę niesamowitą podróż. Z pewnością wracam z niej bogatsza, nie tylko w nowe umiejętności, ale przede wszystkim w nowe spojrzenie na to, co robię każdego dnia. Jestem pełna energii i pomysłów na to, jak połączyć moją pasję z edukacją młodzieży. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę to wdrażać w praktyce!

Relacja z projektu "Rękodzieło w edukacji" w Murzasichle**

 

Murzasichle, 24 czerwca 2023 roku

Prawdziwa rewolucja w podejściu do edukacji młodzieży miała miejsce w Murzasichlu podczas tygodniowego szkolenia „Rękodzieło w edukacji”. Od 16 do 23 czerwca eksperci, rękodzielnicy oraz edukatorzy połączyli siły, by odkryć potencjał rękodzieła jako narzędzia edukacyjnego.

Podczas wydarzenia uczestnicy nie tylko zgłębiali metody integrowania rękodzieła w edukacji, ale również wymieniali się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Wydarzenie to stało się prawdziwym polem do sieciowania, gdzie wiele organizacji miało szansę na nawiązanie transgranicznych oraz ponadsektorowych współprac.

Szkolenie podkreśliło fakt, że choć rękodzieło jest często postrzegane jedynie jako forma relaksu lub rozrywki, może również służyć jako efektywne narzędzie przekazu treści edukacyjnych. Taka zmiana perspektywy ma potencjał do podnoszenia jakości edukacji i dostarczania młodzieży nowych, praktycznych umiejętności.

Szczególnym punktem programu były lekcje Handmade EDU-lessons, opracowane przez partnerów projektu HANDMADE YOU(TH). Uczestnicy mieli okazję wypróbować te lekcje na własnej skórze, zdobywając praktyczne doświadczenie.

Kulminacyjnym momentem szkolenia było wręczenie certyfikatów HANDMADE YOU(TH) AMBASSADORS. Certyfikat ten wyróżnia osoby, które promują rękodzieło i rzemiosło, ukazując młodemu pokoleniu możliwości kreatywnego rozwoju. 

Ostatecznie, jednym z najważniejszych rezultatów tego wydarzenia jest zbiór metod, który powstał w trakcie szkolenia. Narzędziownik dobrych praktyk będzie służył jako źródło wiedzy i inspiracji dla edukatorów chcących włączyć rękodzieło do swojego programu nauczania.

Projekt „Rękodzieło w edukacji” jest przykładem tego, jak dwa różne sektory – edukacji i rękodzieła – mogą wspólnie działać na rzecz rozwoju młodzieży. Taka inicjatywa nie tylko promuje edukację międzypokoleniową, ale także otwiera drzwi do nowych, innowacyjnych form nauczania. Współpraca, kreatywność i praktyczne umiejętności – oto przyszłość edukacji w Polsce i Europie.

GALERIA