misja

Przy pomocy możliwości jakie daje nam praca społeczna, oraz możliwości jakie stwarza  sektor pozarządowy, propagujemy polską spuściznę kulturową i historyczną w zakresie tradycji, sztuki, rękodzieła, rzemiosła i ginących zawodów.

Odkrywamy niewyczerpane wartości pracy twórczej przed wszystkimi ludźmi, aby we współczesnym, globalnym świecie pełnym informatyzacji, w którym czas pędzi coraz szybciej, zaś wytwory rąk ludzkich zastępują bezduszne taśmy fabryczne, w którym trudno o harmonijny ład, sprzyjający oddaniu się sztuce – zawsze pamiętali słowa Rollo May`a:

“Granice, które człowiek napotyka w życiu, są nie tylko nieuniknione, lecz ponadto posiadają swą wartość. Dla twórczości granice są w istocie niezbędne, bowiem akt twórczy wyrasta z walki człowieka przeciwko wszystkiemu, co go ogranicza”.

* Rollo May (21.04. 1909 – 22.10.1994), wybitny amerykański psycholog i psychoterapeuta, czołowy przedstawiciel psychologii egzystencjalnej, autor dzieł  fundamentalnych dla współczesnej psychoanalizy, oraz wielu książek i publikacji z pogranicza psychologii i antropologii kulturowej. Wykładowca m.in. Harvardu, Princeton, Yale. Należał do Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W swojej bestselerowej książce „Odwaga tworzenia”, R. May przeprowadził  analizę jednego z najzdrowszych impulsów człowieka, jakim jest twórczość. Ukazuje nam w niej, jak wspaniale może ona wzbogacić życie, nieustannie odkrywając przed nami nowe wzorce, możliwości, symbole i formy, oraz dowodzi, że moc tworzenia istnieje w każdym z nas.