O projekcie

Projekt seminarium kontaktowego HAND MADE YOURSELF został przygotowany przez grupę osób zajmującą się rękodziełem, tradycyjnym rzemiosłem i sztuką ludową.

Te kulturowe zajęcia uważane za ginące, udało się zachować dzięki małym środowiskom hobbystów skupionych w lokalnych organizacjach i społecznościach. Dzięki pracy u podstaw i nowoczesnym technologiom tradycje hand made udało się obecnie zaszczepić w młodym pokoleniu. Młodzi ludzie w czasach szybkiego życia, przemijania i tandety odnaleźli nieprzemijające wartości pod nową nazwą DIY (Do It Yourself). Projekt odpowiedział na potrzebę promocji tych części naszych kultur, które prezentują: dumę z tradycji i kultury, solidarność międzypokoleniową, ciągłość zwyczajów, naturalizm, autentyczność. Przedsięwzięcie stanowiło także pozytywną odpowiedź na globalizację, kulturowe spłycenie, zacieranie różnic i gubienie korzeni.

Projekt miał na celu połączyć młodych ludzi działających w różnych, rozrzuconych w Europie, enklawach tradycji hand made. Rezultatem czego była: wspólna praca na rzecz zachowania i promocji takiego sposobu życia, refleksja nad potrzebą włączania nowych, młodych osób w tradycyjne zajęcia oraz poszukiwanie sposobów wykorzystania rękodzieła jako narzędzi do pracy socjalnej, edukacji poza formalnej i ochrony młodzieży przed negatywnymi wzorcami zachowań i zagrożeniami globalnego świat. Aspekty międzynarodowe pozwoliły na ujęcie własnej kultury nie w kontrze do innych, ale w formie fundamentu niezbędnego do funkcjonowania w zmieniającym się świecie i rozumienia innych kultur. W projekcie zostały wykorzystane metody edukacji poza formalnej, bazujące na tradycji hand made, ale także nowoczesne technologie wykorzystywane w zakładaniu i promocji DIY. Projekt stanowił próbę wyjścia z lokalnego środowiska małych społeczności i w oparciu o wsparcie międzynarodowych partnerów, upowszechnianie wśród młodzieży tradycyjnych wartości. Seminarium zgromadziło 24 uczestników z 7 krajów i odbyło się w dniach 1-6 września 2018 r.