Author name: Fundacja Semper

Relacja z projektu ,,Handmade Theatre”

W dniach 20-28 2019 roku, w Darłówku, nad pięknym polskim morzem odbył się projekt fundacji Semper Art., pn. HANDMADE THEATRE, dzięki programowi Erasmus +. Udział wzięła w nim grupa utalentowanej młodzieży z Grecji, Łotwy, Słowacji, Czech oraz Polski. Finałem projektu było wystawienie wspólnego spektaklu teatralnego, ukazującego historię, rozwój i znaczenie rękodzieła w życiu człowieka od […]

Relacja z projektu ,,Handmade Theatre” Read More »

Świadomość społeczna w postrzeganiu organizacji pozarządowych

„Prawo do dobrowolnego zrzeszania się należy do fundamentalnych praw człowieka, a swoboda działalności i zaangażowanie obywateli w życie społeczne jest podstawą prawdziwej demokracji”. Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych Świadomość społeczna w postrzeganiu organizacji pozarządowych Wiele opracowań i publikacji dotyczących aktywności społecznej współczesnego społeczeństwa w Polsce wskazuje na jej ścisły związek z wizerunkiem organizacji pozarządowych w

Świadomość społeczna w postrzeganiu organizacji pozarządowych Read More »

Crowdsourcing. Jego rodzaje i możliwości wykorzystania w trzecim sektorze.

Słowo „crowdsourcing” to zlepek słów „crowd” – tłum i „outsourcing” – korzystanie z zewnętrznych zasobów (czasem też w etymologii podawane jest połączenie słów „resource” – zasób i „using” – używać). Oznacza więc  „czerpanie z tłumu”, wykorzystujące wiedzę, idee, pomysły i doświadczenia bardzo szerokiego grona ludzi stanowiących określoną grupę (mieszkańców, fanów, rodziców,właścicieli itd. ) Pozwala to

Crowdsourcing. Jego rodzaje i możliwości wykorzystania w trzecim sektorze. Read More »

Misja, wizja i strategia w organizacji pozarządowej

Posted on 18 listopada 2016 by amin5 „Kto nie wie, do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry” Seneka Misja organizacji Bez odpowiednio zdefiniowanej misji trudno określić cele i  zakres działania organizacji. To misja bowiem odpowiada na pytanie w jakim celu dana organizacja została powołana do życia. W dobrze określonej misji

Misja, wizja i strategia w organizacji pozarządowej Read More »

Konflikt interesów w organizacjach pozarządowych na przykładzie fundacji

„Konflikt interesów- może dotyczyć interesów rzeczowych, proceduralnych, psychologicznych. Związany jest z zablokowaniem realizacji potrzeb wynikających ze współzależności między ludźmi”. Urszula Kałążna-Drewińska1 Konflikt interesów w organizacjach pozarządowych na przykładzie fundacji Podejmując temat konfliktu interesów w organizacji pozarządowej musimy rozważyć go na kilku płaszczyznach. Możemy potraktować go jako element sporu etycznego, dotyczącego etyki sprawiedliwości społecznej, oraz jako

Konflikt interesów w organizacjach pozarządowych na przykładzie fundacji Read More »

Organizacja trzeciego sektora. Czym jest?

W obecnym modelu państwa istnieją trzy sektory, w obrębie których ono funkcjonuje: sektor publiczny (odpowiedzialny za funkcjonowanie i administrowanie państwem),  sektor biznesu, nakierowany na osiągnięcie zysku (for profit), oraz sektor trzeci, skupiający organizacje społeczne oraz różnego rodzaju zrzeszenia osób fizycznych i inne osoby prawne nie zorientowane na zysk (non profit) podczas wypełniania swoich statutowych zadań.

Organizacja trzeciego sektora. Czym jest? Read More »